Badania wariograficzne,poligraficzne badania,wykrywacz kłamstw,wariograf,poligraf

Badania wariograficzne (poligraficzne) tzw. wykrywacz kłamstw


Wariograf jest urządzeniem, które ujawnia oraz rejestruje przebieg poziomu aktywacji emocjonalnej badanej osoby. Człowiek doznający bodźców absorbujących jego sferę emocjonalną reaguje m.in. zmianą sposobu oddychania, zmianą pracy serca oraz zmianami dającymi w efekcie zmniejszenie elektrycznej oporności skóry. O ile dwa pierwsze fizjologiczne efekty procesu są uświadamiane (nad rytmem i częstotliwością oddychania, a także pracy serca można panować) to zmiany w przewodzeniu prądu przez skórę nie są uświadamiane przez badanego.

Efekty ujawnione i rejestrowane przez wariograf na poszczególnych jego kanałach (praca serca, oddychanie i elektryczna oporność skóry) informują o punkcie i sile zmiany aktywności emocjonalnej wobec prezentowanych bodźców - pytań.

Przebieg badania wariografem

Ekspert z zakresu badań wariograficznych wypowiada się, co do faktu, czy badana osoba posiada wiedzę na temat modus operandi dotyczącego konkretnego zdarzenia lub czy badany posiada związek emocjonalny z daną sprawą. Inaczej mówiąc ekspert z tego zakresu zmierza do ustalenia psychofizjologicznych symptomów znajomości lub nieznajomości wybranych realiów zdarzenia będącego przedmiotem badania bądź wykazuje związek emocjonalny z tą sprawą i dostarcza w ten sposób podmiotowi zlecającemu dowodu pośredniego, który może obciążać lub odciążać badanego.

Badanie wariograficzne polega na:

  1. zadawaniu pytań osobie badanej lub pokazywaniu jej zdjęć(np. narzędzi użytych przez sprawców, przedmiotu przestępstwa, miejsca zdarzenia): od 6 do 10 pytań/zdjęć w jednym teście, z których każdy zawiera jedną kwestię spośród realiów danego zdarzenia (z realiów zdarzenia ekspert wybiera kilka elementów, które musiały utkwić tylko w pamięci sprawcy i stanowią one tzw. ślady pamięciowe);

  2. zadawaniu pytań krytycznych(pytania związane z konkretnym zdarzeniem) oraz pytań kontrolnych(pytania związane np. z pracą badanego) i porównywaniu stopnia reakcji na te pytania.

Wiarygodność badania wariografem

Wyniki testów badań wariograficznych są najbardziej wiarygodne i odzwierciedlają rzeczywistą rolę badanego w zdarzeniu, gdy:

  • miejsce, czas i inne okoliczności przedmiotowego zdarzenia znane są tylko sprawcy lub niewielkiemu kręgowi osób,
  • badany nie uzyskał szczegółowych informacji o zdarzeniu od podmiotu zlecającego badania,
  • badania przeprowadzono w stosunkowo krótkim czasie po zdarzeniu.

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą naszych działań. Badanie wariograficzne - poznaj prawdę już dziś.
BADANIA WARIOGRAFICZNE - wykrywacz k�amstw,wariograf,poligraf
Igor Szczupak "PIKES"
igor.szczupak@neostrada.pl
tel.:0602-200-276
tel.:0606-389-096

 
Tworzenie stron flash